Ungeklimarådet i Aalborg

Vil du være med til at gøre en forskel på klima- og miljøområdet? Så bliv en del Aalborg Kommunes Ungeklimaråd!

Aalborg Kommune skal være CO2-neutral inden 2050. Hvis vi skal nå i mål med denne ambition, er vi alle nødt til aktivt at gøre noget for at begrænse vores CO2-udslip. 

Det er vigtigt, at I som yngre generation bliver hørt og tager del i dette arbejde. Derfor har Aalborg Kommune nu et Ungeklimaråd.


Hvad laver man i Ungeklimarådet?

Ungeklimarådet skal være med til at sikre, at børn og unge bliver hørt i udarbejdelsen af de kommende klimaplaner og kommer til at bestå af unge i alderen 15-25 år, der vil fungere som ambassadører for Aalborg Kommunes Klimaindsats.

Rådets opgave vil være at afholde oplæg mv. på fx skoler, indhente input fra andre unge til Aalborg Kommunes klimaindsats og komme med input til Aalborg Kommunes kampagner til kommunens borgere om klimavenlig og bæredygtig livsstil.

Kom og vær med!

Er du mellem 15-25 år, vil du være frontløber og komme med input til Aalborg Kommunes klimaindsats, så send en ansøgning, hvor du besvarer nedenstående spørgsmål. Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

 

  • Fulde navn
  • Fødselsdato
  • E-mail og telefonnummer
  • Primær beskæftigelse/uddannelsesbaggrund
  • Hvorfor vil du gerne være en del af Ungeklimarådet?
  • Hvilket område synes du er vigtigst i arbejdet for at Aalborg Kommune bliver CO2-neutral i 2050?
  • Hvad tænker du, at du kan bidrage med?

 

Send din ansøgning til baeredygtighed@aalborg.dk

 

Del indhold