600 skoleelever på affaldsjagt langs Limfjorden

18. juni 2021
Hvor meget og hvilke typer affald findes der langs Limfjorden? Hvor kommer det fra og kan det genanvendes? Over 600 skoleelever fra 19 forskellige skoler gik i uge 17 ud til forskellige områder af Limfjorden for at samle affald. Det resulterede både i sjove fund men også i meget ny og brugbar viden.

Hundeposer (med indhold), en støvsuger og masser af plastik

Eleverne startede med undervisning om affald i verdenshavene, hvordan affald sorteres og hvad det kan blive til, når det genanvendes. Efterfølgende gik turen til Limfjorden, hvor der blandt andet blev fundet hundeposer, en støvsuger, strømper og en skosål. Der blev også fundet store mængder af plastik. Eleverne arbejdede bagefter med at se nærmere på affaldet og vurdere, om det var skyllet ind i fjorden fra havet, om det var tabt/smidt langs fjorden eller om det var blæst fra land og ud i fjorden. Eleverne kiggede også nærmere på, om affaldet kunne genanvendes og snakkede om, hvad det eventuelt kunne genanvendes til.

Se alle skolernes fund

 

Husk affaldsposen på din næste tur langs Limfjorden…

Du kan nemlig også bidrage med vigtig viden om affald i og langs din lokale kyststrækning. De deltagende skoler har indrapporteret deres fund på linket ovenfor, og det samme kan du også gøre. Det giver et værdifuldt indblik. Alle indrapporteringer om affaldsmængder og -typer analyseres. Det vurderes, hvor stort problemet er, og om der skal gøres yderligere indsatser, som fx at opspore kilderne til affaldet, så der kan igangsættes præventive tiltag.

Indsatsen med strandoprydning er en del af projekt ”NETOP og affald væk fra Limfjordskysten”. Projektet bliver finansieret med midler fra bl.a. Havørred Limfjorden, Interreg projektet Water Co-Governance og Miljøstyrelsens Strandoprydningspulje.

Del indhold