Nyhedsbrev for Grøn Detail

2020 blev et år, som ingen af os havde forestille os, intet blev som forventet eller planlagt. Det har været et år med store usikkerheder og nytænkning.

I Netværk for Grøn Detail og Netværk for Grøn Turisme har der i 2020 været fokus på at igangsætte aktiviteter og projekter, som er tilpasset den virkelighed, vi befinder os i nu med Covid-19. Det har ikke været muligt at afholde netværksmøder, som vi kender dem fra tidligere. Der har do alligevel været mange nye og spændende tiltag i de to netværk.

I nyhedsbrevet her gives et kort overblik over de aktiviteter, der blev igangsat eller gennemført i 2020.

Kontakt os endelig hvis I vil vide mere om de enkelte aktiviteter. 

Læs nyhedsbrevet og få tilsendt den opsatte version ved at sende en mail til lisbeth.eeg@aalborg.dk.

 

Del indhold