Netværksaktiviteter

Vi afholder naturligvis en række netværksaktiviteter for vores medlemmer.

Netværksmøde

To gange årligt afholder Netværk for Grøn Detail netværksmøder, hvor forskellige temaer med et bæredygtigt fokus bringes i spil. Af tidligere emner kan bl.a. nævnes ”Fremtidens Trends i Detailhandlen” (med fokus på bæredygtighed) og ”Når Bæredygtighed bliver en del af Butikkens DNA”.

Der er stor opbakning til netværksmøderne blandt medlemmerne, da det netop er her, der er rig mulighed for at få input til arbejdet med bæredygtighed og ikke mindst gode muligheder for at netværke på tværs og skabe nye samarbejder - så kom og bliv inspireret.

Del indhold