Mental Sundhed og bæredygtighed i detailbranchen

Mental sundhed og trivsel er afgørende for at kunne drive bæredygtige processer - også for detailbutikkerne i Aalborg Kommune, som har sat ind på den grønne omstilling.

Netværk for Grøn Detail er dannet af kommunen, med henblik på at skabe et fællesskab for butikker og restauranter, som ønsker at påbegynde eller videreudvikle deres arbejde med bæredygtighed. Som led i udviklingen har netværkets medlemsorganisationer fået tilbudt forløb med fokus på at klæde ledere og medarbejdere på til den bæredygtige og væredygtige transformation.

At drive en fremtidssikret forretning kræver dels at forbrugernes stigende interesse og krav til virksomhedernes bæredygtige indsatser imødekommes, samt at organisationen – ledere såvel som medarbejdere – rent faktisk trives. Udover vidensdeling og konkrete værktøjer til at skabe en bæredygtig profil, har virksomhederne i Netværk for Grøn Detail derfor fået et ekstraordinært tilbud om at deltage i forløbet Mental Sundhed i Detailbranchen ganske gratis – et ni måneders forløb udbudt af virksomheden Mentality med økonomisk støtte fra Velliv Foreningen, som finder sted i både Aalborg og Storkøbenhavn.

I en mindre virksomhed er det vigtigt, at de medarbejdere som skal løfte bæredygtighedsindsatsen, har overskud og energi til at engagere sig i arbejdet. Derfor er den mentale sundhed rigtig vigtig for at de har overskud til at rykke på bæredygtighedsarbejdet,” siger Martin Quintero Hansen, projektleder for Netværk for Grøn Detail, som støtter op omkring projektet

Mental Sundhed i Detailbranchen og har bidraget med at udbyde tilbuddet til deres medlemmer samt at bistå med lokalefaciliteter. Bag Mentality og forløbet står Zuzan Linnet Degani, social entreprenør med mere end 20 års erfaring fra detailbranchen. Hun har observeret og oplevet, at detailbranchen har et kæmpe uforløst potentiale, når det kommer til ledelses- og medarbejdertrivsel. Gennem mentaltræning og kompetenceudvikling i forløbet Mental Sundhed i Detailbranchen ruster Zuzan og Mentality-teamet både medarbejdere og ledere på alle niveauer i detailbranchen med konkrete og effektive redskaber til at skabe en mentalt sund arbejdsplads.

Deltagerne træner bl.a. områder som bevidst kommunikation, konflikthåndtering og personligt lederskab, som sikrer psykologisk tryghed og et højt performanceniveau. Det sker gennem online workshops, fysisk undervisning og 1:1 sessioner. De deltagende virksomheder får desuden på baggrund af fastsatte målsætninger (f.eks. udvalgte nøgletal) afrapportering på de konkrete effekter af deltagelsen i forløbet efter endt forløb - fordi Mentality gerne vil eksemplificere, at det faktisk er rentabelt at investere i mental sundhed. Allerede nu godt halvvejs i forløbet er resultaterne synlige.

En af forløbets deltagere er Rikke Holm Løvaas, indehaver af fire apoteker i Aalborg, som stiller op med deltagere på både leder- og medarbejderhold i Aalborg. Rikke oplever allerede hvordan deltagelse i forløbet skaber øget bevidsthed for hele organisationen, både internt blandt apotekernes medarbejdere og også eksternt i mødet med apotekernes kunder:

Vi har de sidste 7-8 år arbejdet med forskellige udviklingstiltag for vores organisation, som har løftet os til hvor vi er i dag, men vi ønskede at løfte os til nye højder. Vi mærker, at deltagerne gennem dette forløb allerede er blevet løftet op på et andet niveau. Vi kommunikerer på en ny og bevidst måde over for hinanden, og også over for vores kunder. Kunderne aflæser jo også os og vores kommunikation - både kollegerne imellem og kommunikationen over for kunden -, og det skaber en anden tillidsbaseret relation.”

Både leder- og medarbejderhold i Aalborg og Storkøbenhavn blev hurtigt fuldt booket, og allerede halvvejs i forløbet Mental Sundhed i Detailbranchen er der overvældende positiv feedback fra deltagerne. Den stigende interesse for forløbet fra virksomheder i og uden for detail betyder, at Mentality i forlængelse af projektet med Netværk for Grøn Detail og Velliv Foreningen allerede nu vil udbyde flere forløb til både små, mellemstore og større virksomheder med med afsæt i det faktum, at det rent faktisk kan betale sig at investere i mental sundhed.

Del indhold