Få en bæredygtighedsscreening

Netværk for Grøn Detail tilbyder den enkelte butik en bæredygtighedsscreening, hvor grønne og bæredygtige forbedringer og løsninger tænkes ind – både i forhold til drift og adfærd

Screeningen foregår helt konkret ved, at butikken får besøg af en konsulent fra Netværk for Grøn Detail og en energikonsulent fra Eniig. Med udgangspunkt i en uformel snak og et samtaleark vendes emner som energi, vand, varme, rengøring, varelevering, affald, produkter, kommunikation og fællesskaber.

Hvis du ønsker at se vores samtaleark, så send en mail til lisbeth.eeg@aalborg.dk

Hvordan kan I arbejde med de bæredygtige løsninger?

Efter screeningen udarbejdes en rapport, som kortlægger de resultater og løsningsforslag, som er kommet frem på baggrund af screeningen. Denne præsenteres for den butiksansvarlige og herefter udvælges – i samarbejde med konsulenten – fokusområder, som der ønskes at arbejde videre med. Løbende vil vi i Netværk for Grøn Detail følge op på fokusområderne. Vi står altid til klar på sparring, hvis der er spørgsmål eller ideer fra jer.

Da der er et øget fokus på FNs verdensmål om bæredygtig udvikling, hjælper vi butikkerne med at koble deres fokusområder op mod verdensmålene. FNs verdensmål er nemt genkendelige i arbejdet med bæredygtighed og en rigtig fin måde at formidle sit arbejde til samarbejdspartnere og kunder.

Læs mere om FN's verdensmål

Verdensmaal

Fortæl den gode historie

  • Inddrag dine medarbejdere, så de bæredygtige tiltag bliver synliggjort og forankret hos alle
  • Synliggør og formidel den grønne profil over for kunderne
  • Indgå samarbejder med andre detailbutikker eller socialøkonomiske virksomheder
Del indhold