Netværk for Grøn Detail

Netværk for Grøn Detail er et netværk for detailbutikker i Aalborg Kommune, der ønsker at påbegynde eller videreudvikle deres arbejde med bæredygtighed. Netværk for Grøn Detail arbejder aktivt for at styrke detailbutikkernes miljøprofil. I netværket er der rig mulighed for at dele viden og inspirere hinanden inden for bæredygtige løsninger, på tværs af brancher.

Hvorfor være med?

Det skal være nemt at bidrage til den grønne omstilling i Aalborg Kommune - også for kommunens detailbutikker.

Forbrugernes interesse for grønne produkter og løsninger i detailhandlen er stigende, og derfor er det også en rigtig god idé for butikkerne at sætte bæredygtighed på dagsordenen.

Som led i at blive en del af Netværk for Grøn Detail, får den enkelte butik en bæredygtighedsscreening. Her stiller et konsulentteam skarpt på, hvordan man som butik kan tænke bæredygtige løsninger ind i driften og det daglige arbejde, samt hvordan de kan være en gevinst for butikken.

Der afholdes netværksmøder to gange årligt – forår og efterår – med spændende og relevante oplægsholdere. Et tiltag der er stor opbakning til blandt medlemmerne, da det netop er her, man kan få input til sit arbejde med bæredygtighed og ikke mindst gode muligheder for at møde hinanden på tværs og skabe nye samarbejder – så kom og bliv inspireret.

Hvordan kan I bidrage til netværket?

Som butik kan I være med til at udvikle bæredygtige løsninger og inspirere andre i netværket. I kan skabe nye samarbejder med andre medlemmer og være med til at sætte fokus på bæredygtige tiltag. I kan bidrage til at den bæredygtige tankegang breder sig ud til kunder og samarbejdspartnere.

Du kan blive klogere på netværket ved at følge os på LinkedIn.

Video om Netværk for Grøn Details samarbejde med Vodskov Erhvervsforening

 

Del indhold