Recirkulering af å-grøde og haveaffald

Netværk for Bæredygtig Landbrugsudvikling arbejder for at understøtte bæredygtighed i landbruget. I den forbindelse kan netværket i samarbejde med Aalborg Forsyning og Aalborg Kommune nu tilbyde haveaffald og å-grøde til jordforbedring for økologiske landmænd.

Ordningerne har til formål at sikre næringsstoffer og organisk materiale til økologisk landbrug samt at nedbringe klimabelastningen ved transport og håndtering af affaldet. 

Krav til modtagerne:

  • Dit landbrug skal være økologisk efter statens regler med Ø-mærke
  • Landbruget skal have adresse i Aalborg Kommune
  • Grøden og haveaffaldet skal komposteres og udbringes til jordbrugsformål på egne arealer
  • Kørevejen til pladsen og pladsen skal være forberedt til kørsel med tunge køretøjer.
    Aalborg Kommune er ikke erstatningspligtig ved eventuelle skader på underlag, som ikke er forberedt til tunge køretøjer eller på grund af blød bund og lign.

Yderligere materiale, og hvordan du søger, findes her:

Praktiske oplysninger vedr. grøde
Praktiske oplysninger vedr. haveaffald

Del indhold