Medlemsportræt af Munkhauge landbrug - Grønne tiltag skal give mening

Steen S. Christensen driver på 23. år svinebrug på Munkhauge ved Nibe. Et alsidigt job, hvor kontakten med dyr og mennesker er drivkraften – og hvor de grønne tiltag finder vej, når de giver mening.

- Jeg har 8.000 kolleger, siger Steen med et smil, da han viser rundt på bedriften. I farestalden er et par nyfødte grise ved at komme i klemme under moderen, og Steen rykker dem rutineret til side, samtidig med at han tjekker soens tilstand. Med en årlig produktion på 30.000 smågrise er der nok at se til og brug for mange staldtjek om dagen for at sikre dyrenes velfærd. Udover de 8.000 firbenede kolleger har Steen derfor hjælp af fem ansatte, herunder sønnen Matthias. Derudover har han gode erfaringer med at ansætte flygtninge og indvandrere - bl.a. har han i øjeblikket medarbejdere fra Eritrea, Brasilien og Ukraine.

Munkhauge Steen Og Matthias

Stor besparelse på udskiftning til LED

Matthias er for tiden i gang med at skifte belysningen i staldene til LED-lys. En større omgang, som foregår i etaper og giver rigtig god mening, både økonomisk og miljømæssigt, fortæller Steen:
- Det giver en stor strømbesparelse. Vi sparer 60 kW om dagen – på årsplan giver det 21.900 kW og en besparelse på 16.425 kr. Jeg kan godt lide at spare penge, og så gør det da heller ikke noget, at det gavner miljøet.

Steen fortæller, at han ikke har søgt om tilskud til udskiftningen af belysning. Han erkender, at han af og til kan være lidt utålmodig, når det handler om tilskudsordninger og bevillinger:
- Tit er der for meget bureaukrati over det, og det tager simpelthen for lang tid at komme i gang. Så tager jeg hellere investeringen selv.

Steen har også undersøgt muligheden for at etablere solceller på staldtagene, men måttet droppe det igen, fordi det vil tynge tagene for meget.

Grønne tiltag med forhindringer

I 2015 fik Steen udarbejdet en Grøn Udviklingsplan for Munkhauge. Planen blev lavet efter besøg af medarbejdere fra Aalborg Kommune og konsulenter fra Agri Nord og var en afdækning af muligheder for forskellige grønne tiltag – bl.a. nicheproduktion af skovgrise, afsætning af roer til bioforgasning og separering af gylle til brændsel i pilleform.

De nævnte tiltag er af forskellige grunde ikke blevet ført ud i livet: Indførelse af skovgrise viste sig at være en risikabel idé pga. smittefare fra vildsvin, afsætningen af roer til bioforgasning var ikke mulig, fordi roerne var for beskidte til anlægget, og separeringen af gylle strandede på, at en samarbejdspartner gik konkurs.

Men det tager ikke gejsten fra Steen:
- Hvis du har 10 idéer og får udført bare én, så er det fint i mine øjne.     

Godt at møde kollegerne

I forbindelse med den Grønne Udviklingsplan var omlægning af Munkhauge til økologi også på tale, men Steen har ikke planer om at sadle om til økologi. Han mener, at det vil være både for dyrt og for besværligt. Og så føler han sig heller ikke helt overbevist om, at det altid er det bedste for dyrevelfærden.

Men Steen er villig til at lytte på andres holdninger og kommer også gerne til de møder, som Netværk for Bæredygtig Landbrugsudvikling arrangerer:
- Det er altid godt at møde nogle kolleger i samme fag. Det er også fint med oplæg om forskellige emner. Og så er det vigtigt, at der bliver fulgt op på initiativerne.


Om Munkhauge og bæredygtighed

  • Fik i 2015 udarbejdet en Grøn Udviklingsplan i samarbejde med Aalborg Kommune og Agri Nord.
  • Har indført forskellige grønne tiltag som bl.a. udskiftning til LED-lys i staldene.
  • Har gode erfaringer med at ansætte flygtninge og indvandrere.
  • Besøger gerne arrangementerne i Netværk for Bæredygtig Landbrugsudvikling og har selv været vært for et arrangement om små tiltag, som landmanden kan lave i vandløbet for at forbedre miljøforholdene.
Del indhold