Medlemsportræt af landbruget KLOVBORG: Det betaler sig at holde fokus på bæredygtighed

Lige syd for Brønderslev ligger Klovborg og Lykkegård som tilsammen udgør Klovborg A/S og drives af Niels Hedermann, mælkeproducent med 1260 jerseykøer. Hos Klovborg I/S går forretningsudvikling og grønne tiltag hånd i hånd, så længe det giver mening for produktionen.

Fremtidens energiproduktion kommer fra landbruget

Niels Hedermann slog den 29. august 2020 dørene op til besøg af nordjyske politikere til en snak og fremvisning af hvordan Klovborg gårdene arbejder med energi og tænker bæredygtigt i deres produktion. Hjørrings borgmester, Arne Boelt (S), havde inviteret Folketingspolitiker Marie Bjerre (V) på en tur rundt i det nordjyske for at blive klogere på fremtidens grønne energiproduktion.

For Niels giver det god mening at vise Klovborg I/S frem:
"Man kommer til at kende politikerne og de kommer til at kende os, de dagsordner og udfordringer vi har. Det er vigtigt, at der er en føling med, hvad vi går og laver ude på markerne og vi vil altid gerne vise vores forskellige tiltag frem."

Niels Hedermann 

Hos Klovborg har de foretaget forskellige energitiltag til gavn for både nærmiljø og miljøet. Siden 2017 har Klovborg haft et samarbejde med Øster Brønderslev Fjernvarme om solcelleanlæg på et udsnit af Niels’ jorde. Solcellerne producerer energi på solrige dage til gavn for hele nærområdet. Fra 2021 etableres nye solcelleanlæg på 100 hektar jord, som skal genere strøm til videresalg. Det var i dette regi politikerne besøgte Klovborg I/S. I forbindelse med placeringen af solcellerne er der tænkt i de sidegevinster, som jordens anvendelse til solcelleanlæg kan have i forhold til f.eks. beskyttelse af grundvand, vandopland og som en mulig lokal forbindelse for mindre dyreliv.

Besøget af de nordjyske politikere er i god tråd med Klovborg I/S strategi om at arbejde med miljø, nærmiljø som en del af forretningen.

Afrikanske kvinder sørger for strøelse til kostaldene i Vendsyssel

Klovborg I/S er et driftigt landbrug, som har stort fokus på at udnytte restbiomasser på den mest optimale måde. Derfor er det også helt naturligt for Niels Hedermann at tænke i nye, spændende samarbejder der gavner både dyr, miljøet og klodens ressourcer.

Ved Aarhus ligger en virksomhed, der gennem en årrække indkøbt (fairtrade) sheanødder hos afrikanske kvinder i bl.a. Burkina Faso og Ghana. Kvinderne indsamler nødderne fra sheatræer ude i naturen og sælger direkte til den Aarhusianske virksomhed. Virksomhedens restprodukt er sheamel, som biogasselskabet Grøngas A/S modtager til anvendelse i sin biogasproduktion. Det er her, Niels Hedermann kommer ind i billedet. I samarbejde med Biomass, der er leverandør af sheamel til GrønGas/Klovborg, har parterne nemlig opdaget, at sheamelet fungerer glimrende som strøelse for Niels Hedermanns køer. Klovborggårdene modtager derfor nu sheamelet, inden det skal til Grøngas, her anvendes det så som strøelse i staldene i en måneds tid. Bagefter sendes sheamelet - nu beriget med gødning fra køerne - til Grøngas, som derefter producerer biogas. Niels vurderer, at han opnår en besparelse på 4.000 kilo halm dagligt ved at udskifte halmen med sheamelet som strøelse, og så er sheamelet desuden bedre for køerne at gå i. For Niels er det altafgørende, at landbrug og virksomheder arbejder i synergier og derved gør hinanden stærkere. Derfor er det også positivt, at der er kommet så meget fokus på ressourceeffektivitet og grønne tiltag. Det betyder, at man selv har endnu mere fokus på det, fortæller Niels.

Klovborg og bæredygtighed

Klovborg fik tilbage i 2016 lavet en Grøn udviklingsplan. Det er et godt redskab og øjenåbner til at få identificeret mulige grønne tiltag på bedriften. Det er med til at udvikle ens fokus og arbejde med bæredygtighed. Ifølge Niels består det svære ikke i at få udviklet en plan. Det svære er at udføre den i praksis og holde den ved lige i dagligdagen.

Niels Hedermann er medlem af Netværk for Bæredygtig Landbrugsudvikling. Niels peger på den store kontaktflade man får, samt muligheden for at møde kollegaer med samme interesser inden for bæredygtighed, som de store fordele ved netværket.

 

Del indhold