Medlemsportræt af Landbruget Bremerholm - Plads til udfoldelse

Bremerholm ligger tæt på Lundby Krat syd for Aalborg. Ikke langt fra byen og samtidig ude på landet med lys, luft og god plads. Jørgen og Ane har ejet gården siden 1991 og havde i de første år konventionel planteavl, mens de begge gik på arbejde ved siden af landbruget. I 1998 omlagde de gården til økologi, og i 2004 tog Jørgen – som er landbrugsuddannet – springet til fuldtids landmand, samtidig med at Bremerholm etablerede sig med hønsehus og ægproduktion.

Økologi var naturligt

Omlægningen til økologi i ’98 kom egentlig som noget ret naturligt, fortæller Jørgen:

"Vi er begge opvokset på landet og husker fra barndommen, at dyrene var udenfor, og at vi tog højde for naturens rytme. Så økologi virkede som det rigtige valg for os."

Konkret betyder økologien, at de 48.000 høner har adgang til et udeareal på 4m2 pr. høne, har dagslys i stalden og får økologisk grovfoder som frø, hvede, byg og rug fra Bremerholms egne marker samt byg og ærter omdannet til ensilage. Den høje dyrevelfærd giver helt konkret gevinst i form af en effektiv æglægning på ca. 320.000 æg om ugen.

Analyser førte til ændringer

I 2012 fik Bremerholm via Hedegaard (i dag DAVA Foods) tilbud om en RISE bæredygtighedsanalyse af deres landbrug. De sagde ja tak og blev så begejstrede for målemetoden, at de igen i 2015 fik udført en analyse og snart står over for at gennemgå en tredje. RISE-analysen måler på 50 forskellige indikatorer og analysen udføres ved en lang række spørgsmål til landmanden. Resultatet tegnes ind i et tikantet ”spindelsvæv” der indikerer, hvor bæredygtig driften er. Jørgen og Ane hæfter sig særligt ved et par af temaerne:

"Vi nedbragte vores vandforbrug væsentligt efter den første analyse. Hvor vi tidligere spulede staldene rene hver dag, blæser vi dem nu i stedet rene for støv og skidt. Det kan også bedre lade sig gøre, nu hvor vi har ombygget stalden med metal i stedet for træ."

Jørgen påpeger, at arbejdsmiljø og livskvalitet også var under lup i analysen, og det fik ham og Ane til at iværksætte et par ændringer. Dels etablerede de i forbindelse med ombygningen en bedre frokoststue og badefaciliteter for de fem ansatte, og så kiggede de på balancen mellem arbejde og fritid:

"Det var jo noget med, at jeg ikke var så god til at holde ferie. Det gjorde jeg faktisk aldrig, men nu bliver det da i hvert fald til en uge om året, indrømmer Jørgen."

Godt udbytte af netværket

Både Jørgen og Ane understreger, at det giver en stor tilfredsstillelse at bruge tid på at få udført analyserne. Det skubber på en proces og nogle initiativer, som man måske i forvejen havde påtænkt, men ikke fået realiseret. Lige nu leger de med tanken om at etablere solceller på deres relativt nyopførte staldbygning – og at kunne afsætte gødningen fra hønsene til et lokalt biogasanlæg i stedet for at levere det til en økologisk planteavler ved Ulsted. Og ligesom det udvider perspektivet at gennemføre analyser, giver det også et løft at deltage i netværk, fortæller Ane:

"Vi har deltaget i flere arrangementer og foredrag med Netværk for Bæredygtig Landbrugsudvikling, og det har hver gang givet os noget med hjem. Dels noget faglig viden og dels nogle møder med kolleger. Vi er også glade for at komme i et forum, hvor både økologer og ikke-økologer er repræsenteret. Det giver en god dynamik."

Bremerholm og bæredygtighed

  • Har siden 1998 drevet økologisk landbrug med fokus på ægproduktion.
  • Har to gange gennemført en bæredygtighedsanalyse og påbegynder snart en tredje.
  • Analyserne har bl.a. ført til nedsættelse af vandforbrug, nyplantning af træer og faunastriber og ombygning af mandskabsfaciliteter.
Del indhold