Klitgaard Agro - "Vi roder så lidt i jorden som muligt"

Klitgaard Agro i Ulsted er en driftig koncern med mange aktiviteter – fra slagtegrise til biogas og jordbrug. Når det gælder jordbruget, har ejer Michael Bundgaard de seneste år haft et vigtigt motto: ”Vi roder så lidt i jorden som muligt!”

Medlemsportræt af Klitgaard Agro

Historien bag Klitgaard rækker mange århundreder tilbage. Landbruget og det tilhørende gods kan dateres helt tilbage til 1600-tallet og har været i familien Bundgaards eje siden 1971, hvor Michaels far, Anders Bundgaard, købte gården sammen med sin far. Klitgaard Agro omfatter i dag svinebrug med en årlig produktion af 10 mio. kg. grisekød, dyrkning af foderafgrøder på i alt 2.200 hektar jord, drift af to biogasanlæg med en samlet årlig produktion af 11 mio. kWh og fem vindmøller med en el-produktion på otte mio. kWh. Aktiviteterne er fordelt på flere ejendomme og jorde og organiseret i forskellige selskaber. I alt er 55 medarbejdere beskæftiget hos Klitgaard Agro og Civagaard A/S m.m.

Bæredygtighed en fælles forpligtelse

Hvordan ser man på bæredygtighed i så stor en koncern som Klitgaard Agro? Michael forklarer:
- Det er vigtigt for os, at vi ikke bare klimamæssigt går i nul, men faktisk i plus. Det gør vi ved at passe på jorden med vores dyrkningsmetoder, producere strøm af vores restprodukter (i form af biogassen) og have fokus på korte transportveje til slagteriet i svineproduktionen.

Michael mener, at bæredygtighed er en fælles forpligtelse, der er blevet synlig og relevant med de seneste års klimaforandringer. Men samtidig med at ansvaret er fælles, er det også vigtigt at vi hver især er bevidste om vores rolle:
- Den enkelte forbruger har et ansvar. Vi kan alle sammen tænke over f.eks. at undgå madspild og sortere vores affald. Og så er det vigtigt at være kritisk, f.eks. over for økologi, som jeg synes at forbrugerne ved alt for lidt om.

Michael peger her på de økologiske dyrkningsmetoder, som han er skeptisk overfor. Godt nok undgår økologerne planteværnsmidler, men de udpiner - ifølge Michael - jorden med harvning og pløjning. Og med dét noget kontroversielle syn på økologi er vi fremme ved Michael helt store interessefelt i øjeblikket: Conservation agriculture.

M Bundgaard Nbe Bio1

Conservation agriculture giver plads til regnormen

Conservation agriculture er en dyrkningsmetode, der bygger på tre grundprincipper: Minimal forstyrrelse af jorden, dvs. ingen pløjning og harvning og kun direkte såning. Jorden skal altid være dækket af afgrøderester, så man holder liv i mikroorganismerne. Og så forudsætter det et varieret sædskifte, hvor man aldrig dyrker den samme afgrøde to år i træk. Conservation agriculture har den store klimafordel, at den effektivt lagrer CO2 i markerne. Michael fortæller om resultaterne af dyrkningsmetoden, som Klitgaard nu har anvendt de sidste to år på 80 % af sine arealer; en dyrkningsmetode, der giver masser af efterafgrøder, liv til mikroorganismerne og mere kulstof i form af masse over og under jorden.
- Vi kan mærke, at jorden har en langt bedre evne til at holde på vandet, og afgrødernes rødder går dybt for at hente vand og næring. Helt konkret har det givet os 20 % merudbytte med denne dyrkningsform, og vi ser en langt større biodiversitet. I går så jeg f.eks. 30 viber flyve hen over området.

Michael henviser til Charles Darwin, som udråbte regnormen til det vigtigste dyr i verdenshistorien:
- Regnormen opretholder jo jordens økosystem. Og det kan den få lov til, når vi roder så lidt i jorden som muligt! Vi har over 300 orme pr. m2 på vores jord, så ormene fungerer som vores harve.

Klitgaard Agro har været en del af Netværk for Bæredygtig Landbrugsudvikling siden netværkets start og kommer gerne til arrangementer, hvor der er mulighed for debat med kolleger, fagfolk og kommunens medarbejdere. Bl.a. har Michael Bundgaard fortalt om Klitgaard Agros erfaringer med conservation agriculture ved et arrangement i 2019.

Om Klitgaard Agro og bæredygtighed

  • Omlagde i 2018 størstedelen af sit jordbrug til dyrkningsmetoden ”conservation agriculture”.
  • Driver to biogasanlæg, der producerer bæredygtig energi af landbrugets restprodukter.
  • Har fem vindmøller med en årlig el-produktion på otte mio. kWh.
Del indhold