Medlemsportræt af Kærsholm Overgaard - Som økolog klarer du bjergetapen uden doping

Anders Overgaard Jensen fra Storvorde har været økologisk mælkeproducent siden 1997. Han valgte økologien, fordi det var en god forretningsidé, og har – som en del af Arlas økologiudvalg – været med til at præge udbredelsen af økologi i Danmark.

På det 260 ha store landbrug Kærsholm Overgaard i Storvorde går køerne på græs fra april til november. Mindst seks af dagens lyse timer er de 180 malkekøer udenfor, og i stalden er der min. seks kvadratmeter for hvert dyr at bevæge sig på. Markerne, som dyrene græsser på, er økologisk dyrket – uden sprøjtegifte og med blandsæd.

Valget af økologi var naturligt for Anders, som havde ejet Kærsholm i fire år, da muligheden i 1997 bød sig for at leje noget ekstra jord og dermed få plads til at etablere økologisk drift:
- Vi startede på økologien, fordi vi så en forretningsmulighed i at blive økologiske mælkeleverandører. Og så virkede det naturligt for os at have køerne på græs.

Anders Overgaard 1

Økologien udfordrer stadig

Det fortæller Anders, som driver gården med to fuldtidsansatte hjælpere og en fleksjobber som pedel. Anders er uddannet landmand, men ikke vokset op på et landbrug. Alligevel vidste han allerede som seksårig, at han ville være landmand: 

- Jeg besøgte mine to fætre på et landbrug og var allerede dengang vild med at være i naturen og omgås dyr. Jeg ser det egentlig som en fordel, at jeg ikke voksede op på landet, for jeg tror, at det har præget min tilgang til at drive landbrug. Jeg har ikke været så optaget af ”sådan plejer vi at gøre”, men været åben for at prøve nyt.

Åbenheden er kommet Anders til gode i hans 23 år som økolog – en periode, hvor økologien efterhånden har vundet stort indpas hos forbrugerne, men stadig kæmper for at vinde accept i landbrugsfaget. Anders fortæller:
- Økologien sætter jo spørgsmålstegn ved det gængse, f.eks. at produktivitet og kvantitet er de vigtigste parametre. Man kan også sige, at som økolog klarer du bjergetapen uden doping. Vi undgår kemi og sprøjtemidler, og for en økolog er det bare naturligt. Men det udfordrer nok stadig nogen.

Biodiversitet og den udskældte ko

Ligesom Anders interesserer sig for økologi, har han også en holdning til biodiversitet. For nylig er han gået over til pløjefri dyrkning af sine marker med græs og foderkorn, inspireret af nordjyske kolleger som gør det samme, og af den økologiske landmand Martin Beck:
- For mig handler biodiversitet om at holde min jord levende, så jeg kan blive ved med at producere og være med til at opbygge ressourcerne. Og det gør jeg faktisk bedst ved at lade marken være i fred – naturens egne mekanismer skal være med til at holde det cirkulære system i gang, siger Anders og forklarer, at han bruger blandsæd i marken for at understøtte biodiversiteten. Han bruger ikke pløjning, men nøjes med at bearbejde jordens overflade og sår direkte. Først afprøvede han metoden på vintersædmarkerne og har nu udbredt det til hele sit dyrkede areal.      

I diskussionen om biodiversitet og klima bliver koen tit udskældt for at påvirke klimaet negativt med sin udledning af metangas. Den beskyldning mener Anders dog er lidt ude af proportioner:
- I det store billede skal man se på, hvad vi mennesker generelt udleder af forurening fra fossile brændstoffer og andet af det, der foregår i byerne. I den sammenhæng er koen altså ikke den store synder. Men landbruget kan helt sikkert spille en nøglerolle i hele lagringen af kulstof i jordene, og det skal vi blive både klogere på og bedre til.

Ny viden inspirerer

Anders har deltaget i Netværk for Bæredygtig Landbrugsudvikling, siden netværket blev stiftet i 2017, og får stort udbytte af at være med til arrangementer, der præsenterer ny viden. Han nævner et netværksmøde i efteråret 2019, hvor iværksættervirksomheden Entomass fra Løkken fortalte om deres bæredygtige produktion af larver, der kan anvendes som proteintilskud til dyrefoder:
- Det gav mig en indsigt i et helt andet univers. Genialt at lade larverne leve af køkkenaffald og på den måde bidrage til fremtidens fødevareproduktion. Den slags vidensdeling synes jeg er virkelig spændende, og det kan være med til at lukke døre op. 

Anders er – sammen med en række andre repræsentanter for landbrug og industri – inviteret til at deltage i udviklingen af en nordjysk biostrategi. En strategi, der vil skabe nye, bæredygtige forretningsidéer på tværs af landbrug og industri. Bag arbejdet står Netværk for Bæredygtig Landbrugsudvikling og Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE).  

Om Kærsholm Overgaard og bæredygtighed

  • Har været økologisk mælkeproducent siden 1997.
  • Anders Overgaard Jensen sidder i Arlas økologiudvalg, har haft besøgsaktiviteter for skoler og var i 2006 fotomodel på Arlas økologiske mælkekartoner.
  • Går ind for pløjefri dyrkning for at understøtte markernes biodiversitet.
Del indhold