Grønne Udviklingsplaner

Hvis du har lyst til at arbejde med bæredygtig udvikling af din ejendom, kan Aalborg Kommune tilbyde dig en Grøn Udviklingsplan, som vi udarbejder sammen. Formålet er at pege på udviklingspotentialer for din ejendom på lang sigt og at understøtte de tiltag, som du gerne vil sætte i gang her og nu. Du kan opnå bedre udnyttelse af næringsstoffer på marken og få hjælp til at lave minivådområder, hegning og lignede tiltag.

Sådan gør vi

Vi holder et opstartsmøde hjemme hos dig, som vil vare ca. 2,5-3 timer. På mødet sætter vi fokus på dine ønsker for ejendommens udvikling set i et længere perspektiv og får sat dine visioner for fremtiden på skrift.

Sammen finder vi konkrete tiltag og handlinger, som kan hjælpe dig med at udvikle ejendommen i en bæredygtig retning, som du ønsker. I muligt omfang vil vi hjælpe dig på vej med tiltagene. Dette aftaler vi på et nyt møde, som vil vare ca. 2 timer.

Materialet samler vi i en Grøn Udviklingsplan, der rækker ud i fremtiden, og som gælder for netop din ejendom.

Hvad så når den Grønne Udviklingsplan er lavet?

Mindst en gang om året laver vi en opfølgning på den grønne udviklingsplan. Formålet er at understøtte en bæredygtig udvikling - herunder de konkrete tiltag, som du har sat i værk samt at hjælpe dig på vej, hvis nye idéer er dukket op.

Du inviteres også til deltagelse i et netværk, hvor der blandt andet vil være arrangementer om bæredygtighed i landbruget. Her kan du udveksle erfaringer med andre landmænd og få input til nye tiltag. I netværket vil du også få faglige input, det kan f.eks. være i forhold til minivådområder, energibesparelser, recirkulering af næringsstoffer, ændrede sædskifter og fremme af vildt på ejendommen.

Hvis du vil vide mere...

Kontakt Miljø, Aalborg Kommune på tlf. 9931 2155.

Del indhold