Netværk for Bæredygtig Landbrugsudvikling

Netværk for Bæredygtig Landbrugsudvikling (NBE Landbrug) er for alle interesserede landmænd i Aalborg kommune. Netværket skal understøtte den bæredygtige udvikling af landbruget, som en del af det cirkulære Nordjylland.

Aktiviteter i netværket

I netværket kan du deltage i 4-5 årlige netværksmøder med forskellige temaer om landbrug og bæredygtighed. Formålet med netværksmøderne er, at vi sammen bliver klogere på, hvordan man kan udvikle landbrug i en mere bæredygtig retning. Netværksmøder kan bestå af oplæg og foredrag om forskellige bæredygtighedstemaer, diskussionsworkshops hvor vi lærer af hinanden, virksomhedsbesøg eller andet der kan være relevant for landbrug og bæredygtighed. Netværket er også forum for inspiration og erfaringsudveksling landmændene imellem.

 

Som del af netværket får du hjælp og inspiration til blandt andet:

  • Recirkulering af næringsstoffer (grøde, have-parkaffald mv. til landbrugsjord)
  • Styrkelse af naturen i landbrugsdriften
  • Genanvendelse af plast fra landbruget
  • Klimatilpasning og –forebyggelse i landbruget
  • Arbejds- og maskinfællesskaber mellem landmænd
  • Viden om konkrete temaer og tiltag inden for bæredygtighed
  • Hjælp til finansiering af bæredygtige tiltag på landbrug
  • Dialog med interessenter f.eks.: Pengeinstitutter, uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer, resten af fødevareværdikæden, detailhandel

Som et led i netværkets arbejde kan du få udarbejdet en bæredygtig forretningsplan (grøn udviklingsplan). Den Grønne Udviklingsplan er et gratis og frivillig tilbud fra NBE Landbrug, hvor du som landmand i samarbejde med netværket udarbejder en plan for hvilke udviklingsmuligheder, der er i forhold til at gøre dit landbrug mere bæredygtigt.

Få nyheder om bæredygtighed i landbruget

Skriv dig op til vores nyhedsbrevet og bliv opdateret på, hvad der sker i netværket. Du vil modtage nyhedsbrevet 6 gange om året.

Tilmeld mig nyhedsbrev

Bag netværket

NBE landbrug er et pilotprojekt i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark og et partnerskab mellem landboforeningerne Agri Nord og LandboNord samt Aalborg Kommune.

Aalborg Kommune fungerer som sekretariat i netværket. Folkevalgte fra LandboNord og Agri Nord tegner sammen med politikere fra Aalborg Kommune de overordnede rammer for netværket.

På sigt udbredes netværket til de øvrige nordjyske kommuner.

Kontakt os gerne, hvis du vil vide mere

Del indhold