Bliv bæredygtighedsscreenet

En bæredygtighedsscreening er et tilbud til jer, der ønsker at afdække jeres virksomheds potentiale for at øge bæredygtigheden. Screeningen beskriver eksisterende bæredygtighedstiltag, og identificerer mulighederne for optimering på forskellige områder, eks. energi, materialeanvendelse, ressourceforbrug og affaldssortering.

 

Vi hjælper jer med praktiske forbedringer og løsninger – både i forhold til drift og adfærd. Screeningsforløbet består af følgende faser:

Screeningsforloeb Mindre Str (1)

1: Formøde

Til formødet deltager en eller flere repræsentanter fra både jeres virksomhed og Center for Grøn Omstilling. Vi tager en uformel snak og får et indblik i jeres virksomhed. I får en forståelse af hvad screeningen går ud på.

Til formødet taler vi også om FN’s 17 Verdensmål. Disse verdensmål danner grundlag for screeningen, og handler om emner som forbrug, drift, kommunikation mm., der kan hjælpe den grønne omstilling på vej.

Formødet varer cirka en time.

2: Screening

Til screeningen deltager de samme personer fra Center for Grøn Omstilling som til formødet, og derudover deltager en energikonsulent fra Eniig. I visse tilfælde vil andre eksterne, relevante personer også være til stede.

Til screeningen gennemgår vi konkret hvad I i virksomheden gør på nuværende tidspunkt, og hvad I har gjort jer af tanker om den grønne omstilling. Screeningen tager udgangspunkt i denne model, som tilpasses jeres branche.

Selve screeningen varer cirka to timer.

Når jeres virksomhed er blevet screenet, bliver I inviteret netværksmøder vedrørende grøn turisme, og I kan også deltage i møder i Netværk for Grøn Detail.

3: Rapport

På baggrund af informationer og observationer fra screeningen, skriver vi en rapport som I naturligvis får. Rapporten kortlægger resultater, løsningsforslag og eventuelt fokusområder, og den kan guide jer videre i den grønne omstilling. Rapporten kan afleveres på et møde, hvis I ønsker det.

4: Opfølgning

Efter et stykke tid følger vi op på jeres arbejde med fokusområderne. Opfølgningen kan ske over mail, telefon eller til et fysisk møde.

 

Certificeringer

Noget af det, der kan være resultatet af en screening, kan være at få igangsat en certificeringsproces. Hermed et link til dem, vi arbejder med:

Green Key

Svanemærket

Greenglobe

 

Tjekliste til FN's Verdensmål

Det kan være svært at arbejde med FN's Verdensmål, og vi hjælper dig gerne med en screening. Du kan også få inspiration i dette skema, som vi har udviklet til turismebranchen. 

FN's 17 Verdensmål og turisme

Del indhold