Få en bæredygtighedsscreening

En bæredygtighedsscreening er et tilbud til jer, der ønsker at afdække jeres virksomheds potentiale for at øge bæredygtigheden. Screeningen beskriver eksisterende bæredygtighedstiltag, og identificerer mulighederne for optimering på forskellige områder, eks. energi, materialeanvendelse, ressourceforbrug og affaldssortering.

Grøn turisme i Center for Grøn Omstilling tilbyder en bæredygtighedsscreening til virksomheder i turistbranchen, foreninger, eventarrangører og kulturinstitutioner, hvor grønne og bæredygtige forbedringer og løsninger tænkes ind – både i forhold til drift og adfærd.

Screeningen foregår konkret ved, at virksomheden får besøg af en konsulent fra Center for Grøn Omstilling og en energikonsulent. Med udgangspunkt i en uformel snak og et samtaleark vendes emner som energi, vand, varme, indkøb, transport, affald, produkter, kommunikation, digitalisering og online-løsninger.

Hvis du vil se screeningsmodellen, så kontakt lisbeth.eeg@aalborg.dk og få modellen tilsendt.

Hvordan kan I arbejde med de bæredygtige løsninger?

Efter screeningen udarbejdes en rapport, som kortlægger bæredygtige potentialer og løsningsforslag, som er kommet frem på baggrund af screeningen. Denne præsenteres for virksomheden og herefter udvælges – i samarbejde med konsulenten – fokusområder, som der ønskes at arbejde videre med. Løbende vil vi i Center for Grøn Omstilling følge op på fokusområderne. Vi står altid til klar på sparring, hvis der er spørgsmål eller ideer fra jer. I vil også få muligheder for at deltage i netværksarrangementer.

Certificeringer

Noget af det, der kan være resultatet af en screening, kan være at få igangsat en certificeringsproces. Hermed et link til dem, vi arbejder med:

Green Key

Svanemærket

 

FN's Verdensmål

Det kan være svært at arbejde med FNs verdensmål og vi hjælper gerne med at gøre verdensmålene vedkommende i netop jeres virksomhed. Kontakt Lisbeth.eeg@aalborg.dk og hør nærmere om det og få evt. tilsendt et værktøj til det. 

Del indhold