Økoturisme

Bæredygtighed er kongstanken bag Egholm Øko Shelters. Shelters skal give besøgende, turister og lokale mulighed for at komme ud i naturen og opdage Egholms mange muligheder.

Formålet med Egholm Øko Shelters er, at fremme bæredygtig fritid og turisme samt understøtte Egholm som Øko Ø.

Projektet blev offentliggjort i juni 2019. Nordea Fonden støtter projektet Egholm Øko Shelters. Du kan læse pressemeddelelsen og projektbeskrivelsen.

Nordeafonden Logo Black Rgb

 

Styregruppen har Jon Lindberg, Sarah Kruse, Anita Lodberg, Ove Axelsen, Kasper Kristensen, Kirsten Lund Andersen, Erik Kristensen, Michael Damm og Lis Rom Andersen som medlemmer.

Her kan du læse referater fra styregruppemøder.

Forslag Shelter 004 004 Photoshop

Sejlet Plan View Raw

Om projektet

Øen Egholm ligger i Limfjorden, lige vest for Aalborg og Nørresundby. Den 605 ha store ø har et rigt dyreliv og smuk natur. På øen er der et stort fokus på økologi og bæredygtighed.

Vi vil gerne øge kendskabet til Egholm og øens muligheder, og dermed få flere til at tage ud i naturen. Det gør vi gennem Egholm Øko Shelters.

Baggrunden for Egholm Øko Shelters
Egholm ligger tæt på Vestre Fjordpark, et vandrehjem, Aalborg Marina, to campingpladser og to museer. Øen består primært af agerland, og over 90 % af øen dyrkes økologisk. Der er afmærkede vandre- og cykelstier på øen, samt restaurant, hotel, shelterplads og undervisningsfaciliter for skoleklasser.

Projektet Egholm Øko Shelters skal være med til at skabe en nye og bedre forbindelser mellem Egholm og fastlandet, Aalborg og Nørresundby, vand og land, individer og grupper, naturen og byen samt – vigtigst af alle – mennesker og natur.

Udviklingen af Egholm Øko Ø
Udover de eksisterende faciliteter på øen, har Egholm store potentialer: det er en lille ø, som med sin nærhed til byen og flotte natur har gode muligheder for at være et rekreativt åndehul med en høj markedsføringsværdi. Der er flere producenter af økologiske fødevarer på Egholm, og projektet med Egholm Øko Shelters understøtter udviklingen af nye forretningsmuligheder for disse, og for restaurant Kronborg og overnatningsmulighederne på øen.

Egholm Øko Shelters som produkt
Målet er at opføre fem nye flydende shelters nær Egholms kyst, med plads til 5-6 overnattende personer i hver shelter. Der skal være adgang fra land via en bro, trædesten eller lignende. I shelterne skal det være muligt både at dyrke fællesskabet og at trække sig tilbage. Det skal være en oplevelse, som man ikke kan få i et almindeligt skovshelter – men grundprincipperne og brugsanvendeligheden vil naturligvis have fællestræk.

Målgrupper
Målgrupperne kan eksempelvis være spejdere, Foreningen Aalborg Fjordhaver, vandrere, cyklister, roere, lystfiskere, skoleklasser og familien på ferie i Aalborg/familieudflugter.

Driftsmodel
Egholm Øko Shelters skal drives inden for eksisterende rammer for udlån af fritidsfaciliteter, vedligeholdelse af shelters i lighed med andre shelterpladser, og formidling via kendte kanaler for formidling af udeliv, rekreative aktiviteter og foreningsliv.

Organisation
Når shelterne er i drift, er de forankret i Aalborg Kommune i et samarbejde mellem Fritidsafdelingen (Sundheds- og Kulturforvaltningen), Park & Natur (By- og Landskabsforvaltningen) og Center for Grøn Omstilling (Miljø- og Energiforvaltningen). Der nedsættes en styregruppe i de første driftsår, hvor de tre forvaltninger, foreninger og forretningsdrivende står for at få opbygget en bæredygtig driftsmodel.

Del indhold