Grøn Turisme

Turistbranchen sætter et stort klimaaftryk, og der er en stigende forventning fra gæsterne om grønne løsninger. Derfor er der behov for øget fokus på viden og handlemuligheder indenfor den grønne omstilling.

Coronapandemien har ramt turistbranchen hårdt, og der er blandt andet fokus på at skabe nye forretningsmuligheder gennem on-line-løsninger. Det bidrager også til at mindske ressourceforbruget og øget miljømæssig bæredygtighed.

Visit Aalborg arbejder på at  Aalborg skal være en grøn turistdestination og Center for Grøn Omstilling samarbejder med Visit Aalborg, blandt andet gennem fælles arrangementer om bæredygtighed og gennem GDS-indexet  

Mange virksomheder i Aalborg er godt i gang med en grøn omstilling, andre er på vej. Fælles for dem er, at de har behov for viden, inspiration og praktiske løsninger i forhold til bæredygtighed.

Dette kan komme fra eksempelvis en bæredygtighedsscreening, som Center for Grøn Omstilling tilbyder. Her afdækkes potentialer for bæredygtighed og forslag til hvordan bæredygtige løsninger kan gennemføres i praksis.

I Center for Grøn Omstilling kan vi også hjælpe med at gøre dit event mere bæredygtigt. Du får en tjekliste, som kan give konkrete idéer til at eventet bliver grønnere. Fra 2020-2022 gennemføres i samarbejde med UCN og Nordjysk Mad og Turisme en særlig indsats for at skabe vækst i festivaler og events gennem grøn omstilling. Du kan læse mere om projektet her

Center for Grøn Omstilling har siden 2018 arbejdet med et projekt om Egholm Øko Shelters. Projektet er nu forankret i By- og Landskabsforvaltningen efter en lang proces med at finde en placering, der kan godkendes af myndighederne. Det har været udfordrende at få tilladelse til at anlægge sheltrene på Egholm, der er et område med store naturværdier og høj grad af naturbeskyttelse. Du kan læse om vores erfaringer med denne udfordring her.

Del indhold