Verdensmålsstrategi

Med Aalborg Kommunes første Verdensmålsstrategi sættes retning for et arbejde, der kan sikre, at udviklingen i Aalborg Kommune er både er økonomisk og miljømæssigt bæredygtig samt socialt retfærdig.

Verdensmålsstrategien er fortsættelsen og en emnemæssig udvidelse af det arbejde, der hidtil har været tilrettelagt i Kommunens Bæredygtighedsstrategi. I Verdensmålsstrategien rettes fokus mod områderne klima, ressourcer, ulighed samt biodiversitet. En fokuseret indsat på fire områder kræver, at der samtidigt sikres, at man ikke går på kompromis med det øvrige indhold i FN’s 17 Verdensmål. 

Verdensmålene fylder helt naturligt en meget stor del af den kommunale forvaltnings arbejde. Det, der gøres nu, er, at styrke fællesskabet om opgaveløsningen på tværs af vores organisation og i samarbejde med borgere og virksomheder. Dette gøres for at nå hele vejen omkring målene, i en holistisk opgavetilgang. 

Første del af den kommende Verdensmålsstrategi forventes at være klar i løbet af sommeren 2021, mens den mere operationelle del forventes klar i starten af 2022.

Kontakt os for mere information

Del indhold