Råd for Bæredygtig Udvikling

I forbindelse med den kommende Bæredygtighedsstrategi 2020-2024 besluttede byrådet at nedsætte et Råd for Bæredygtig Udvikling i Aalborg Kommune.

Bæredygtighedsstrategi 2020-24 skal sikre, at de kommunale beslutninger og aktiviteter som, i væsentligt omfang, påvirker FN´s verdensmål tænkes sammen og koordineres, så fokus er på fælles løsninger, der skaber synergier mellem politikområder målrettet fremme af FN´s verdensmål.

Der er derfor vigtigt at strategien udarbejdes og forankres i et samarbejde med kommunens interessenter, herunder borgere, erhvervsliv og interesseorganisationer, som grundlag for efterfølgende partnerskaber omkring implementeringen af strategien.

Formålet med Råd for Bæredygtig Udvikling er at sikre en stærk involvering i udformningen af de strategiske mål og indsatser og rådets opgave bliver at komme med forslag og anbefalinger til byrådet i forbindelse med udarbejdelsen af strategien. Og rådet skal medvirke til at få omsat FN´s verdensmål til handling i en lokal kontekst ”Fra verdensmål til hverdagsmål”.

 

Medlemmer af Rådet for Bæredygtig Udvikling

Lasse P. N. Olesen - Rådmand (Formand)
Finn Reske Nielsen - FN forbundet Nordjylland(Næstformand)
Jens Højer - Højer Møbler, Formand NBE
Steen Royberg - Erhverv Norddanmark 
Henrik Staun - Lund og Staun
 Søren Hagemann Christensen - Niras
Carl Christian Pedersen - AgriNord 
Niels Vestergaard Salling - LandboNord 
Thorkild Kjeldsen - Danmarks Naturfredningsforening
Hanna Pedersen  - Elsk Aalborg
Jakob Stoustrup - Tech fakultet, AAU
Marianne Holmsgaard - Uddannelsesdir. , TecCollege
John Midtgaard Jensen - UCN, Energi- og miljøuddannelserne
Bo Jellesmark Thorsen -  Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, KU
Lene Kvist - Direktør SOSU Nord
Tine Steen Larsen - Institut for Byggeri og Anlæg 
Ole Nielsen - Himmerland Boligforening 
Laila Thomsen - Alabu Boligforening
Daniel Borup Jakobsen - Byrådet (Venstre)
Lasse Frimann Jensen - Byrådet (Soc.)
Evald Lange Rise - Byrådet (Soc.)
Jesper Raakjær - Aalborg Havn
Lene Augusta Jørgensen - medlem af Erhversrådet og Rektor for UCN
Nikolaj Holm - AKKC 
Jens Laurtisen - Limfjordsrådet
Jens C. Colding - Limfjordsrådet
Amalie Sofia Pajkes-Jensen - Unge Byådet
Peter Thyregod - LO
Del indhold