FNs Verdensmål

Vi skal passe på hinanden og vores omverden. Sådan er sloganet her i Aalborg, når det handler om bæredygtighed. Gennem en række projekter forsøger vi i Center for Grøn Omstilling at give redskaber til at gøre det lettere at agere grønt og bæredygtigt. Ideer, tips og forslag til handlinger udvikler vi i samarbejde med virksomheder, boligforeninger, uddannelsesinstitutioner… og dig! En bæredygtig udvikling sker nemlig kun gennem fællesskab og partnerskab.

På internationalt plan udvikles der også redskaber til en bæredygtig udvikling. De mest fremtrædende lige nu er FN’s Verdensmål (Sustainable Development Goals), som blev vedtaget i 2015 af stats- og regeringsledere på et FN-topmøde i New York. Med målene forpligter alle 193 FN-lande sig til at arbejde mod en bæredygtig udvikling for hele jorden frem mod 2030. Verdensmålene består af 17 konkrete mål og yderligere 169 delmål. Disse mål er universelle og vedrører os alle.             

De 17 mål sætter kurs mod en social, økonomisk og miljømæssig bæredygtig udvikling gennem bl.a. udryddelse af sult og fattigdom, sikring af bedre uddannelser og sundhed for alle, etablering af anstændige jobs samt øgede klima- og miljøindsatser på land og i havene. Verdensmålene er sammenhængende og kræver derfor en samlet indsats for at skabe forandring.                          

For at sikre bæredygtig udvikling kræver det en aktiv indsats på globalt, nationalt, kommunalt og på individ-niveau. Verdensmålene repræsenterer globale udfordringer, som skal løses i fællesskab, blandt andet gennem lokale initiativer.

I Aalborg Kommune arbejder vi løbende og ihærdigt med at indarbejde målene i vores arbejde. Verdensmålene forventes blandt andet at være udgangspunktet for den kommende Bæredygtighedsstrategi 2020-2024, som går på tværs af kommunens forvaltninger og dermed projekter. Helhedsorienteringen og samskabelse (partnerskaber) er nemlig vejen frem, når vi skal skabe bæredygtig vækst som by.

Få indblik i, hvad de enkelte mål og delmål indebærer.

Få idéer til, hvordan du selv kan arbejde med verdensmålene i hverdagen her.


FN Verdensmål nål

FN's 17 verdensmål var en stor del af Bæredygtighedsfestivalprogrammet i 2020, og flere har efterspurgt, hvor man kan købe FN's Verdensmål pin - Verdensmålsnålen kan du købe her

Del indhold