DK2020

Aalborg Kommune laver lokal klimahandlingsplan efter internationale standarder.

DK2020 er et dansk klimaprojekt foranlediget af Real Dania, som de danske kommuner kan ansøge om at deltage i. Aalborg Kommune deltager i projektets første omgang, som havde opstart i november 2020.

Lokal indsats bidrager til internationale mål

DK2020 tilbyder kommuner støtte og rådgivning af projektpartner CONCITO til at fremme det kommunale klimaarbejde. På knap halvandet år skal de deltagende kommuner udarbejde klimahandlingsplaner med samme ambitiøse planlægningsstandard (Climate Action Planning Framework; CAPF), som anvendes i det internationale bynetværk C40. Herigennem skal klimahandlingsplanerne leve op til både den danske målsætning om en reduktion af drivhusgasser på 70% i 2030 samt Paris-aftalens ambitioner om et nuludslip senest i 2050. Yderligere skal klimahandlingsplanen vise, hvordan kommunen vil gribe klimatilpasningsarbejdet an, så potentielle klimaforandringer afbødes. DK2020 har således til formål at sætte skub i et klimaarbejde i Danmark, som efterlever Paris-aftalen og ligeledes avancere Danmark til at blive et foregangsland i kampen for den grønne omstilling.

Fælles klimahandlingsplan

I Aalborg Kommune faciliterer Center for Grøn Omstilling arbejdet med DK2020. Klimahandlingsplanen skal være en fælles klimahandlingsplan for hele kommunen. Med ambitiøse målsætninger, skal der ambitiøse handlinger til, og det kræver et stærkt samarbejde mellem Aalborg Kommune, virksomheder og almene borgere.

Involvering og dialog med relevante samarbejdspartnere skal føre til initiativer, handlinger og metoder, der sikrer, at Aalborg Kommune bidrager til nationale og internationale klimamålsætninger.

 

Vil du vide mere, kan du kontakte projektleder

Jørgen Olesen
Center for Grøn Omstilling
Tlf: 6166 7828 


Se mere om DK2020:

Projekter i DK2020 ved Realdania

Klimaplaner i hele Danmark ved Concito

 

 

Del indhold