Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi 2016-20, der blev vedtaget i Aalborg Byråd den 14. november 2016, angiver de visioner og strategier, som byrådet vil arbejde med for at fremme en natur- og miljømæssig bæredygtig omstilling til gavn for kommunens borgere, erhvervsliv og miljøet.

Strategien sætter rammerne for kommunens øvrige planlægning og myndighedsbehandling på miljø- og naturområdet og er ligeledes rettesnor for Aalborg Energikoncern og Aalborg Vandkoncern´s strategier for en bæredygtig udvikling.

En bæredygtig udvikling kræver en langsigtet planlægning og indsats, og derfor er strategien inddelt i både langsigtede visioner og strategiske fokusområder, som byrådet særligt vil prioritere i de kommende år.

Visioner og strategier skal omsættes til handlinger for at fremme en bæredygtig omstilling. Bæredygtighedsplan 2017-20 indeholder handlinger og placerer ansvaret for implementering af dem i forhold til Bæredygtighedsstrategiens i alt 88 strategiske fokusområder. Bæredygtighedsplanen placerer ansvaret for implementeringen mellem kommunens forvaltninger og beskriver hvordan de strategiske fokusområder implementeres, måles og afrapporteres.

Læs Bæredygtighedsstragien her

Læs Bæredygtighedsplanen her

Læs bilag til bæredygtighedsplanen her

Del indhold