Aalborg Commitments

Aalborg Kommunes internationale bæredygtighedsarbejde, bedre kendt som Aalborg Commitments, er forankret på en ny europæisk hjemmeside under navnet European Sustainable Cities. Siden har til formål, at guide europæiske byer i arbejdet med bæredygtighed, både ved at fremhæve de vigtigste redskaber der kan bruges, og ved at skabe en platform, hvor byerne kan dele viden og erfaringer.

Aalborg som internationalt fyrtårn

Aalborg Kommune er kendt som et internationalt fyrtårn i Europa når det kommer til bæredygtighed. To store europæiske dokumenter bærer kommunens navn, Aalborg Charteret og Aalborg Commitments, og disse danner fundamentet for den Baskiske Deklaration for Bæredygtighed, som blev præsenteret under den 8. Europæiske Bæredygtighedskonference i april i Bilbao, Spanien. Her var både Borgmester Thomas Kastrup-Larsen og Rådmand for Miljø- og Energiforvaltningen Lasse P. N. Olsen tilstede. Lasse P. N. Olsen holdte oplæg om cirkulær økonomi, mens Thomas Kastrup-Larsen afsluttede konferencen med en tale, der opfordrede de europæiske byer til - i fællesskab - at gå forrest i den bæredygtige omstilling af Europa.

Aalborg Charteret og Aalborg Commitments
Aalborg Charteret kom til verden i 1994 (under den 1. Europæiske Bæredygtighedskonference) og var de europæiske byer og kommuners svar på Rio Deklarationen fra 1992, som for alvor satte bæredygtighed på den globale dagsorden. I alt har omkring 2700 byer og kommuner underskrevet Aalborg Charteret, som stadig i dag anses for at være et af de vigtigste europæiske dokumenter på området.

700 europæiske kommuner har underskrevet Aalborg Commitments
Aalborg Commitments blev præsenteret i 2004 (under den. 4. Europæiske Bæredygtighedskonference) og dokumentet er et mere handlingsorienteret dokument, som har til formål at kortlægge og tydeliggøre byer og kommuners bæredygtighedsindsats. Aalborg Commitments er underskrevet af over 700 byer og kommuner.

Europæisk platform for bæredygtighed

Aalborg Kommunes internationale bæredygtighedsarbejde er forankret på platformen, www.sustainablecities.eu som er et samarbejde mellem Aalborg Kommune, Baskerlandet og ICLEI (som er en international anerkendt bæredygtighedsorganisation).

For mere information, kontakt projektleder Anders Du Mont-Thygesen

Del indhold