For arrangører

Det er nemt at blive en del af Bæredygtighedsfestivalen.
Hvad enten du er privat borger, I er en institution, butik, virksomhed eller andet, så er der plads til, at I kan vise jeres bæredygtige projekt frem under festivalen!

Bæredygtighedsfestivalen 2019 afholdes den 11.-14. september. 

Det er nemt at blive en del af Bæredygtighedsfestivalen - du skal bare have en grøn idé, projekt eller produkt. 

Du kan være med på flere måder:

 1. Deltage med dit eget arrangement i løbet af Festivalen

 2. Have en stand på Bæredygtighedsmarkedet den 13-14. september (Aalborg Havnefront) 

 3. Være en del af Grøn Havnefront herunder uddannelsesrum for gymnasier (hovedsageligt udstillinger)

 4. Deltage med en klimaret (kun for restaurationsbranchen) 

 5. Være oplægsholder til diverse arrangementer


Og du må meget gerne deltage på flere måder! Se uddybning nedenfor.

 

Infomøde

Vi holder 2. infomøde d. 20. marts 2019 for dig, der ikke nåede det første infomøde i december 2018, eller hvis du har nogle spørgsmål. 

Tilmelding til infomøde for arrangører den 20. marts 2019. 

 

Tema for 2019: FN's 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

Temaet for Bæredygtighedsfestivalen 2019 er FN's Verdensmål. Alle arrangører i festivalen bedes derfor tage stilling til FN's Verdensmål ift. eget arrangement. Vi har lavet et inspirationskatalog, som vi beder alle arrangører kigge igennem for at øge graden af bæredygtighed ved hvert arrangement. 

Inspirationskatalog for FN's Verdensmål til dit arrangement/stand.

Deadlines

 Postkort Bf192

 

Eget arrangement

 • Du er selv ansvarlig for at planlægge og afvikle dit arrangement.
 • Arrangementet kan tilmeldes festivalen fra den 15. maj - 1. juli (for trykt program) eller til 11. september for online program i app. 
 • Lokationer til dit arrangement: Hvis du ikke har mulighed for at afholde arrangementet hos dig selv, har vi indgået aftaler med vores samarbejdspartnere på havnefronten. Kontakt venligst selv stede.
 • Lokaleoversigt på Grøn Havnefront
 • Du kan bruge NemTilmeld gratis, når du er med i festivalen, hvis du har behov for tilmeldingsmulighed, når du opretter et eller flere events. Se mere på deres hjemmeside.  
 • Det koster ikke noget at være en del af programmet. Dog kan festivalen heller ikke yde økonomisk støtte til arrangører. 
 • Det er et krav, at arrangementerne omhandler bæredygtighed. 

Der åbnes for arrangementsbeskrivelser d. 15 maj 2019.

 

Stand på bæredygtighedsmarkedet

 • Du skal søge om en stand senest den 1. maj 2019. Du får svar senest 15. maj, om du har fået en stand.
 • Bæredygtighedsmarkedet varer to dage fra fredag d. 13/9 kl. 14.00-18.00 til lørdag d. 14/9 kl. 10.00-15.00 på Aalborg Havnefront. Der er mulighed for opsætning tidligt fredag morgen. 
 • Der vil være vagt om natten.
 • Standen/teltet er 3x3 meter
 • Der vil blive stillet 1 bord (ca. 80x180cm) til rådighed pr. telt
 • Der vil være mulighed for at få strøm ved standene
 • Husk egne forlængerledninger
 • Standene skal tages ned igen umiddelbart efter markedet slutter lørdag kl. 15.00.
 • Det er gratis at få en stand til åbningsdagen, men vi opkræver 1000 kr. ved aflysning efter d. 15. august eller manglende fremmøde på dagen. 
 • Vi tildeler standene til arrangører, der giver en spændende bæredygtig beskrivelse for aktiviteter i standen. Vi lægger fokus på bæredygtigheden i aktiviteten og invovlering af de besøgende. Vi sætter den bæredygtige historie forrest og fravælger arrangører, der udelukkende har salg for øje. 

Hvis du har spørgsmål, så kontakt os gerne på 25202194. 

Der åbnes for ansøgninger d. 1. marts 2019 kl. 15.00.

 

Bliv en del af Grøn Havnefront

Hele festivalen bliver Havnefront fyldt med forskellige udstillinger og aktiviteter, som besøgende kan nyde og lære af langs havnefronten. Vi har i år et særligt fokus på gymnasiale uddannelser, som vi inviterer på Havnefronten til et læringsrum. 

Har du et produkt eller en idé, som kan blive en del af Grøn Havnefront, så kontakt gerne os på 25202314. 

Foreløbig projektbeskrivelse af Grøn Havnefront som uddannelsesrum

 

Klimaret

Materiale er under udarbejdelse.

Der åbnes for beskrivelser for klimaret d. 15 maj 2019.

 

Oplægsholder

Hvis du har lyst til at være oplægsholder eller deltage i en debat, er du altid meget velkommen til at sende os en mail med emne og gerne en beskrivelse af din holdning til emnet. Så vil vi forsøge at finde en plads til dig i en debat - naturligvis i samarbejde med dig! 

Send mail til baeredygtighed@aalborg.dk

 

Forventningsafstemning

For at præcisere vores indbyrdes roller under festivalen, har vi udformet en form for forventningsafstemning, hvor vi kort beskriver rollefordelingen samt en række gode råd til planlægning af jeres arrangement og markedsføring heraf.

Forventningsafstemning


Lokalt fokus

Bæredygtighedsfestivalen finder sted i Aalborg, men er for hele Nordjylland og Danmark. Bæredygtighedsfestivalen har imidlertid fokus på det lokale, så arrangører fra Nordjylland prioriteres ift. stadepladser mm.

 

Har du spørgsmål? 

Er du i tvivl om noget, så hold dig endelig ikke tilbage. Skriv til os her eller fang os på tlf. 25202172.

Del indhold