Bæredygtighedsprisen 2020

Aalborg Kommune uddeler i forbindelse med Bæredygtighedsfestivalen en Bæredygtighedspris.

Bæredygtighedsprisen uddeles hvert år under Bæredygtighedsfestivalen. Prisen gives til en borger, virksomhed eller iværksætter, som har gjort en særlig indsats på bæredygtighedsområdet. Modtagerne kan være en borger, virksomhed eller iværksætter, som har hjemme i hele Nordjylland.

Bæredygtighedsprisen består først og fremmest af æren og den omtale, som følger med. Herudover vil vinderen også modtage en ”vandrepokal”, som er et symbol på at der konstant er bæredygtig nytænkning og udvikling i Nordjylland.

I år uddeles Bæredygtighedsprisen til et initiativ, der har fokus på klima og FN´s 17 verdensmål.

Alle kan indstilles til prisen*

For at få tildelt prisen skal følgende kriterier være opfyldt:

  • At initiativet har skabt en særlig klimaindsats i Region Nordjylland.
  • At initiativet skal skabe bæredygtig udvikling jf. de 17 Verdensmål.
  • At initiativet kan skabe bæredygtig engagement hos andre.

*Prisen kan ikke tildeles kommuner og kommunalt ejede selskaber.

Frist
Fristen for at indstille til prisen er 1. juli 2020 kl 23.59.

Udvælgelsen sker efter indstilling fra en jury udpeget af Miljø- og Energiforvaltningen.

Indstilling
Indstillingen skal indeholde en halv - hel side i word, som indeholder følgende:

  • Navn på virksomhed/organisation/andet, som indstilles
  • Kort beskrivelse af initiativet
  • Begrundelse for indstilling indeholdende ovenstående kriterier
  • Dit navn
  • Email
  • Telefonnummer

Indstil en kandidat til Bæredygtighedsprisen. Husk at vedhæfte indstillingen.

 

Del indhold