Bæredygtighedsprisen 2019

Aalborg Kommune uddeler i forbindelse med Bæredygtighedsfestivalen en Bæredygtighedspris.

Bæredygtighedsprisen uddeles hvert år under Bæredygtighedsfestivalen. Prisen gives til en borger, virksomhed eller iværksætter, som har gjort en særlig indsats for FN's Verdensmål. Modtagerne kan være en borger, virksomhed eller iværksætter, som har hjemme i hele Nordjylland.

Bæredygtighedsprisen består først og fremmest af æren og den omtale, som følger med. Herudover vil der også være en ”vandrepokal”, som er et symbol på Aalborgs arbejde med bæredygtighed og partnerskaber for handling.

Alle kan indstilles til prisen

For at få tildelt prisen skal følgende kriterier være opfyldt:

  • At initiativet skal fremme Verdensmålene 
  • At initiativet skal skabe bæredygtig udvikling jf. de 17 Verdensmål
  • At initiativet kan skabe engagement hos andre og større fokus på partnerskaber for handling i forhold til bæredygtighed.

 

Udvælgelsen sker efter indstilling fra en jury udpeget af Miljø- og Energiforvaltningen.

Indstillingen skal indeholde en halv - hel side i word, som indeholder følgende:

  • Navn på virksomhed/organisation/andet, som indstilles
  • Kort beskrivelse af initiativet
  • Begrundelse for indstilling indeholdende ovenstående kriterier
  • Dit navn
  • Email
  • Telefonnummer

Indstil en kandidat til Bæredygtighedsprisen. Husk at vedhæfte indstillingen.

 

Del indhold